Επόπτης – Ασφαλή πλατφόρμα παροχής Βέλτιστης Διαχείρισης ως Υπηρεσία στο Ίντερνετ των Πραγμάτων

 Επόπτης – Ασφαλή πλατφόρμα παροχής Βέλτιστης Διαχείρισης ως Υπηρεσία στο Ίντερνετ των Πραγμάτων

Α. Φραγκιαδάκης, Γ. Σταματάκης

{alfrag, gstam}@ics.forth.gr

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη

Η διαχείριση σφαλμάτων στο διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet-of-Things, ΙοΤ) αναγνωρίζεται ως μια από τις βασικότερες υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει μία πλατφόρμα διαχείρισης ΙοΤ δικτύων. Η δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης και αντιμετώπισης σφαλμάτων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών από το ΙοΤ δίκτυο αλλά και την δυνατότητα σύναψης συμφωνιών για το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ταυτόχρονα, η διαχείριση σφαλμάτων αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις πλατφόρμες διαχείρισης ΙοΤ δικτύων και είναι θέμα έντονης ερευνητικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, που πραγματοποιείται κυρίως στο χώρο των ασύρματων δικτύων αισθητήρων  (Wireless Sensor Networks, WSNs). Ορισμένες από τις βασικές αιτίες των δυσκολιών αυτών είναι:

  • η εξαιρετική πολυμορφία των ΙοΤ δικτύων, καθώς συχνά υλοποιούν κάθετες λύσεις, εξειδικευμένες σε ένα είδος εφαρμογής, και κάνουν χρήση μη τυποποιημένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας,
  • η ανομοιογένεια των συσκευών που απαρτίζουν ένα ΙοΤ δίκτυο,
  • οι δύσκολες συνθήκες που συχνά επικρατούν στις περιοχές που εγκαθίστανται τα ΙοΤ δίκτυα. Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν τόσο τη δυνατότητα επικοινωνίας όσο και την ακεραιότητα της ίδιας της συσκευής καθώς συχνά είναι αδύνατη η προσέγγιση της συσκευής από ανθρώπινο δυναμικό,
  • το χαμηλό κόστος κατασκευής των ΙοΤ συσκευών που συχνά συνεπάγεται και την χαμηλή ποιότητα κατασκευής,
  • η μεγάλη κλίμακα των ΙοΤ δικτύων που συχνά περιλαμβάνουν ένα μεγάλο πλήθος ανομοιογενών συσκευών.

Οι ιδιαιτερότητες αυτές των ΙοΤ δικτύων έχουν ως αποτέλεσμα την απουσία από τις υπάρχουσες πλατφόρμες, αλλά και τη βιβλιογραφία, συστημάτων που να προσφέρουν συνολική λύση στη διαχείριση σφαλμάτων. Η συνολική διαχείριση σφαλμάτων σε ΙοΤ δίκτυα, δηλαδή η ενιαία διαχείριση σφαλμάτων που εμφανίζονται τόσο στο υλικό, όσο και στο λογισμικό κάθε υποσυστήματος των ΙοΤ δικτύων, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο χρήστης ή ο διαχειριστής ενός ΙοΤ δικτύου το αντιλαμβάνεται συνήθως ολιστικά, δηλαδή ως ένα ενιαίο σύστημα έξυπνης μεταφοράς δεδομένων.

Στην απουσία μιας συνολικής λύσης στη διαχείριση σφαλμάτων συμβάλλει ιδιαίτερα και η δυσκολία επιλογής των κατάλληλων υποσυστημάτων, που θα φιλοξενήσουν την απαραίτητη «λογική» για την διαχείριση των σφαλμάτων. Συχνά η βέλτιστη επιλογή είναι ένα κεντρικό σύστημα, όπου η συγκέντρωση δεδομένων από πληθώρα υποσυστημάτων του ΙοΤ δικτύου δημιουργεί μια ξεκάθαρη εικόνα της συνολικής κατάστασης του δικτύου. Άλλοτε πάλι, η βέλτιστη επιλογή είναι η κατανεμημένη υλοποίηση της διαχείρισης σφαλμάτων από τους κόμβους του δικτύου, όπου οι κατάλληλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες με μικρότερη καθυστέρηση και δεν επιβαρύνεται το δίκτυο με τη μεταφορά μεγάλου όγκου διαχειριστικών δεδομένων, που δαπανούν πολύτιμη ενέργεια και δικτυακούς πόρους.

Στόχος του έργου «Επόπτης»1 είναι η σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μίας ασφαλούς πλατφόρμας η οποία θα παρέχει «Διαχείριση ως Υπηρεσία» (Management-as-a-Service) για την παρακολούθηση και διαχείριση ετερογενών δικτύων που ανήκουν στην κατηγορία του ΙοΤ (Internet-of-Things, Διαδίκτυο των Πραγμάτων). Η υπηρεσία αυτή θα καταστεί εφικτή μέσω της ανάπτυξης λογισμικού και τη χρήση κατάλληλου υλικού, που θα επιτρέψουν τη συλλογή δεδομένων, την αποθήκευσή τους και την επεξεργασία τους για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την απόδοση ενός δικτύου και των συσκευών που το αποτελούν.

Εικόνα 1. Αρχική αρχιτεκτονική του έργου «Επόπτης»

1 http://www.epoptis-project.gr

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *