Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών

Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών

Δρ. Γιώργος Τζαγκαράκης

ΙΤΕ-ΙΠ, Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος

Η παροχή πόσιμου νερού αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα, ιδίως σε νησιωτικές περιοχές, όπου η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, το φαινόμενο της ρύπανσης, και το υψηλό κόστος αφαλάτωσης, ασκούν πίεση στους οργανισμούς ύδρευσης. Ταυτόχρονα, οι αόρατες διαρροές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 15-25% του παραγόμενου πόσιμου νερού, είναι μία από τις κύριες αιτίες του μη τιμολογημένου νερού. Από οικονομικής άποψης, το κόστος του χαμένου νερού παγκοσμίως, λόγω διαρροών, σφαλμάτων μέτρησης και μη τιμολογημένης κατανάλωσης, ανέρχεται περίπου στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος, ενώ περισσότερα από 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επεξεργασμένου νερού χάνονται κάθε μέρα στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω διαρροών. Η πρόκληση για τις εταιρείες κοινής ωφέλειας είναι να εξοικονομήσουν πόρους για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των υδάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης και ελέγχου για τη μείωση των απωλειών νερού.

Μία σημαντική προσπάθεια, με στόχο τη μείωση απωλειών νερού σε αστικά δίκτυα ύδρευσης, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SmartWater2020, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Τα Εργαστήρια Επεξεργασίας Σήματος και Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, ως εταίροι του έργου, σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέπτυξαν ένα πακέτο έξυπνων τεχνολογιών για την υποστήριξη δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης σε Κρήτη και Κύπρο, αποσκοπώντας στη βελτίωση της παρακολούθησης των συνθηκών, αλλά και του απομακρυσμένου ελέγχου στα δίκτυα διανομής νερού, με στόχο τη σημαντική μείωση των απωλειών του. Οι τεχνολογίες και τα υπολογιστικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν: (α) Εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων πίεσης και ποιότητας νερού, αυτόνομων έξυπνων μετρητών, και ελεγκτών βαλβίδων μείωσης πίεσης, σε νοικοκυριά και δίκτυα παροχής νερού.

(β) Ανάπτυξη σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής υποδομής με στόχο αφενός τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού (αισθητήρες, έξυπνοι μετρητές), αφετέρου τη μείωση του κόστους τηλεμετρίας, το οποίο αφορά κυρίως στην αποστολή των δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, από το δίκτυο υδροδότησης στο κέντρο ελέγχου ενός οργανισμού ύδρευσης.

(γ) Υπολογιστική μοντελοποίηση δικτύων υδροδότησης με στόχο τη δημιουργία τεχνητών δεδομένων, αλλά και την προσομοίωση προβληματικών σεναρίων για την κατάσταση του δικτύου διανομής νερού, ώστε να είμαστε έγκαιρα προετοιμασμένοι εάν παρουσιαστούν παρόμοια προβλήματα στην πράξη.

(δ) Ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού έξυπνης παρακολούθησης δικτύων νερού για έγκαιρη ανίχνευση διαρροών και προβλημάτων στην ποιότητα του νερού, καθώς και ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού συστήματος ελέγχου της πίεσης για μείωση των απωλειών νερού. Επιπλέον, η διασύνδεση όλων αυτών των επιμέρους συστημάτων λογισμικού με μία σύγχρονη πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για την οπτικοποίηση των δεδομένων, βελτίωσε σημαντικά την ικανότητα των χειριστών δικτύων ύδρευσης να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις έγκαιρα, εύκολα, και με μεγάλη ακρίβεια.

Το νερό είναι ένας σπάνιος πόρος, και η εξοικονόμησή του, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται στο ΙΤΕ, αναμένεται να είναι πολύτιμη τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας σημαντικά σε μία περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση του πόσιμου νερού.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *