Τηλεργάτης – Ασφαλής πλατφόρμα παροχής απομακρυσμένης μεταγλώττισης και προγραμματισμού ως υπηρεσίες στο Ίντερνετ των Πραγμάτων

Π. Χαραλαμπίδης, Α. Μακρογιαννάκης, Ν. Καραμολέγκος, Σ. Παπαδάκης, Α. Φραγκιαδάκης

{pcharala, makrog, nkaram, stefpap, alfrag}@ics.forth.gr

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη

Το Ίντερνετ των Πραγμάτων (ΙτΠ) περιγράφει το σύνολο των τεχνολογιών που επιτρέπουν την αποδοτική και ασφαλή διασύνδεση ενός μεγάλου αριθμού ετερογενών φυσικών ή εικονικών έξυπνων αντικειμένων διαμέσου μιας δυναμικής καθολικής δικτυακής υποδομής, με σκοπό την υποστήριξη ποικίλων περίπλοκων εφαρμογών, όπως εφαρμογές έξυπνων πόλεων, έξυπνων κτιρίων, παρακολούθησης υγείας κ. ά. Η σύγχρονη έκρηξη του ΙτΠ μπορεί να αποδοθεί σε λόγους όπως η τεχνολογική εξέλιξη του υλικού που επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων διεργασιών, αλλά και η ανάπτυξη κατάλληλων λειτουργικών συστημάτων που κάνουν εφικτές δυνατότητες, όπως η διασύνδεση με χρήση IPv6, η αποθήκευση δεδομένων σε σχεσιακές βάσεις και τα πρωτόκολλα δρομολόγησης για χαμηλής ισχύος δίκτυα με απώλειες. Οι συσκευές ΙτΠ που ενσωματώνονται στα έξυπνα αντικείμενα διαθέτουν συχνά περιορισμένους υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και δικτυακούς πόρους. Για το λόγο αυτό, έχουμε οδηγηθεί στη διασύνδεση του ΙτΠ με το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud) γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική σύνθεση και διαχείριση υπηρεσιών, αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων, εξαγωγή και διαμοιρασμό γνώσης, αλλά και βελτιωμένη ασφάλεια.

Είναι σύνηθες, οι εφαρμογές ΙτΠ να υποστηρίζονται από μεγάλο αριθμό συσκευών που λειτουργούν χωρίς επιτήρηση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, για πολλά χρόνια. Ανεξάρτητα από την προσοχή που δίνεται κατά την περίοδο ανάπτυξης του λογισμικού των συσκευών, απαιτείται τακτικά η ανανέωση του, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης τους, την επίλυση λειτουργικών σφαλμάτων αλλά και για τη διόρθωση τρωτών σημείων ασφάλειας. Διαφορετικά, μπορεί να παρατηρηθεί υποβάθμιση της απόδοσης του συστήματος ΙτΠ αλλά και έκθεση της ασφάλειας και ιδιωτικότητας των χρηστών από πιθανές κυβερνο-επιθέσεις. Επιπλέον, οι συσκευές ΙτΠ τοποθετούνται συχνά σε δυσπρόσιτα σημεία, καθιστώντας δύσκολο και χρονοβόρο τον επιτόπιο επαναπρογραμματισμό τους. Για τους παραπάνω λόγους, οι συσκευές ΙτΠ είναι απαραίτητο να ενσωματώνουν δυνατότητα Απομακρυσμένου Προγραμματισμού για τη μεταφόρτωση, επαλήθευση και εγκατάσταση νέου λογισμικού.

Για την ανάπτυξη, μεταγλώττιση και παραγωγή λογισμικού για ετερογενείς συσκευές βασισμένες σε διαφορετικές πλατφόρμες υλικού, χρειάζεται από την πλευρά του προγραμματιστή η εγκατάσταση και συντήρηση διαφορετικών περιβαλλόντων ανάπτυξης. Η διαδικασία της εγκατάστασης, διαχείρισης και αναβάθμισης αυτών των διαφορετικών εργαλείων μπορεί να είναι επίπονη και χρονοβόρα, αποσπώντας την προσοχή του προγραμματιστή από την ανάπτυξη αυτή καθ’ εαυτή. Επιπλέον, μπορεί να επιβαρύνει τον προγραμματιστή με πρόσθετο κόστος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του.

Εικόνα 1. Η πλατφόρμα ΤΗΛΕΡΓΑΤΗΣ

Το έργο «ΤΗΛΕΡΓΑΤΗΣ»1 σκοπεύει να επιλύσει τα παραπάνω ζητήματα προσφέροντας μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloudplatform) για τη Μεταγλώττιση-ως-Υπηρεσία και τον Απομακρυσμένο-Προγραμματισμό-ως-Υπηρεσία συσκευών ΙτΠ (βλ. Εικόνα 1). Συγκεκριμένα, αφαιρεί από το χρήστη το βάρος της χειροκίνητης εγκατάστασης και συντήρησης πολλαπλών περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού, προσφέροντας ένα web γραφικό περιβάλλον για τη συγγραφή πηγαίου κώδικα και τη διαχείριση συσκευών ΙτΠ και χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση μικρο-ϋπηρεσιών βασισμένη στο cloud για τη μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα. Επιπλέον, ενσωματώνει λειτουργικότητες ελέγχου εκδόσεων πηγαίου κώδικα και αυτοματοποιεί τον απομακρυσμένο προγραμματισμό over-the-air δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία και ασφάλεια της διαδικασίας ανανέωσης λογισμικού. Τέλος, η πλατφόρμα λαμβάνει υπόψιν της, την ετερογένεια των συσκευών ΙτΠ και μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές πλατφόρμες υλικού αλλά και λειτουργικά συστήματα.

1 https://tilergatis.gr

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *