ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ CHAT LAB

Tο Chat Lab, μια από τις πιο πετυχημένες δράσεις της Βραδιάς του Ερευνητή, συνεχίζεται για άλλη μια χρονιά και μπορούν όλες και όλοι να πάρουν μέρος! Ερευνητές και ερευνήτριες, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι έτοιμοι να συζητήσουν μαζί σας και να απαντήσουν στα ερωτήματά σας.

Επιλέξτε ακολούθως το προφίλ του ερευνητή ή της ερευνήτριας που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας και κλείστε ραντεβού μαζί του/της.

Αν είσαι ανήλικος/ανήλικη τότε το ραντεβού σου θα χρειαστεί να το κλείσει ο/η κηδεμόνας σου ή κάποιος καθηγητής/καθηγήτρια σου.