ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Όνομα: Δρ. Ευαγγελία Περπερή
Τηλέφωνο: 2310 498126
Email: eperperi@certh.gr

Αθήνα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Όνομα: Καθ. Αντωνία Μοροπούλου
Τηλέφωνο: 210 7723276
Email: amoropul@central.ntua.gr

Ηράκλειο

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Όνομα: Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 2810 391904
Email: george@stepc.gr

Πάτρα

Πανεπιστήμιο Πατρών

Όνομα: Καθ. Κωνσταντίνος Πουλάς
Τηλέφωνο: 2610 962353
Email: kpoulas@upatras.gr

Λάρισα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Όνομα: Υπ. Δρ. Φώτιος Τέκος
Τηλέφωνο: 2410 565293
Email: fotis.tek@gmail.com

Ρέθυμνο

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όνομα: Επίκουρος Καθ. Ιωάννης Φυτίλης
Τηλέφωνο: 28210 23036
Email: fitilis@hmu.gr

Μυτιλήνη

SciCo

Όνομα: https://scico.gr/en/
Τηλέφωνο: 210 6775892
Email: info@scico.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ