ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Όνομα: Δρ. Ευαγγελία Περπερή
Τηλέφωνο: 2310 498126
Email: eperperi@certh.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Όνομα: Καθ. Αντωνία Μοροπούλου
Τηλέφωνο: 210 7723276
Email: amoropul@central.ntua.gr

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Όνομα: Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 2810 391904
Email: george@stepc.gr

Πανεπιστήμιο Πατρών

Όνομα: Καθ. Κωνσταντίνος Πουλάς
Τηλέφωνο: 2610 962353
Email: kpoulas@upatras.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Όνομα:Αλέξανδρος Τουλουμτζίδης
Τηλέφωνο: 2410 565215
Email: atouloumtzidis@uth.gr

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όνομα: Δρ. Κυριακή Κοσμά
Τηλέφωνο: 28310 86316
Email: kosma@hmu.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ