Εξερευνώντας τον μικρόκοσμο με την 3D εκτύπωση

Οπτικός Αξονικός Τομογράφος με LEGO – Αξονική Τομογραφία σε Gummy Bears

Σύνθεση πολυμερούς με την μέθοδο του διεπιφανειακού πολυμερισμού

Δαμάζοντας το φως

“Οπτικές Λαβίδες: Το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2018 “

Τριαναπέντε χρόνια Μικρο-Νανο Ηλεκτρονικής στη Κρήτη

Μια καθημερινή ημέρα στα εργαστήρια της Μικρο-Νανo-ηλεκτρονικής

Εργαστήριο μικρονανοδόμησης με παλμικά Λέιζερ

Eργαστήριο συμπυκνώματος Bose-Einstein και κυμάτων ύλης

Εργαστήριο Εφαρμογών Φωτονικής στην Αγροδιατροφή και στο Περιβάλλον
Page 1 of 2
  • Ταξινόμηση Αποτελεσμάτων Κατά