Πολιτιστικές Διαδρομές με Επαυξημένη Πραγματικότητα

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον

“Η έρευνα στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών”

Ψηφιακά Μέσα και Αρχιτεκτονική

Οπτο-ηλεκτρονική … ανιχνεύοντας τα μάτια

Παθητικό Radar με χρήση σταθμών FM

Ανάγνωση Αισθητήρων Χωρίς Μπαταρία από Drone

Ρομποτικό Ποδόσφαιρο με τους «Κουρήτες»

ITN-HealthAge: New-age ideas for an age-old problem

ITN-aDDRess: A novel, consistent and multidisciplinary network
Page 2 of 9
  • Ταξινόμηση Αποτελεσμάτων Κατά