Smart Product – Eυέλικτη πλατφόρμα για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων

 Smart Product – Eυέλικτη πλατφόρμα για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων

SmartProductEυέλικτη πλατφόρμα για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων

Π. Ζερβουδάκης, Μ. Πλευράκη, Α. Φραγκιαδάκης

{zervoudak, plevraki, alfrag}@ics.forth.gr

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την εξάπλωση της δικτύωσης και του δικτύου, φέρνουν στο προσκήνιο το Ίντερνετ των Πραγμάτων ή αλλιώς Internet of Things (IoT) το οποίο όπως εκτιμάται μέχρι το τέλος του έτους αυτού θα δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες από 25 δισεκατομμύρια συσκευές να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Ο ορισμός των πραγμάτων από την οπτική του IoT έχει ευρύ φάσμα και περιλαμβάνει μια πληθώρα από ‘έξυπνα’ (δηλ. εξοπλισμένα με υπολογιστή) φυσικά στοιχεία. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τυπικά προσωπικά αντικείμενα που μεταφέρει ο καθένας μας στην καθημερινότητα του, όπως έξυπνα τηλέφωνα ή ρολόγια αλλά και στοιχεία στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου (π.χ. σπίτι, όχημα, εργασία), στις βιομηχανίες (μηχανές, ρομποτικές αλυσίδες παραγωγής) καθώς και πράγματα εφοδιασμένα με ετικέτες (π.χ. NFC, RFID).

Όλα τα παραπάνω φυσικά στοιχεία μέσω των κατάλληλων συσκευών πύλης συνδέονται κατ’ αίτηση σε μια κεντρική διάθεση υπολογιστικών πόρων, το επονομαζόμενο Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ένα τεράστιο αριθμό συσκευών που χρησιμοποιούν ενσωματωμένους επεξεργαστές, αισθητήρες και υλικό επικοινωνίας να συνδεθεί με τρόπο τέτοιο ώστε αυτές οι συσκευές να επικοινωνούν με άλλες συσκευές και να ενεργούν με βάση της πληροφορίες που διαμοιράζονται.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο προς μόχλευση για την ανθρωπότητα στη επίλυση ενός μεγάλου εύρους προβλημάτων. Μεταξύ αυτών και η Ιχνηλασιμότητα (Traceability), η οποία έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια λόγω των σοβαρών περιπτώσεων διατροφικών κρίσεων, οι οποίες έχουν ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων και των υλικών συσκευασίας. Ως Ιχνηλασιμότητα ορίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης (track) και ανίχνευσης της προέλευσης (trace) ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησης του. Ένα Σύστημα Ιχνηλασιμότητας είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που παρακολουθεί τα προϊόντα καθώς αυτά μετασχηματίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας ή διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ToSmartProduct1 είναι ένα ερευνητικό έργο που στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ασφαλούς αρχιτεκτονικής βασισμένης σε IoT για την ιχνηλασιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, την επαλήθευση προέλευσης προϊόντος και την πιστοποίηση της γνησιότητας. Η παρακολούθηση προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (παραγωγοί, λιανοπωλητές, καταναλωτές): ασφάλεια τροφίμων, προστασία ευπαθών προϊόντων, επαλήθευση καταγωγής και πιστοποίηση μάρκας, παρακολούθηση, έλεγχος προγραμματισμός και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών από απόσταση. Ο στόχος του παρόντος έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση μιας πλατφόρμας που βασίζεται σε IoT για παρακολούθηση, πιστοποίηση γνησιότητας προϊόντων και επαλήθευση προέλευσης και αφοσίωση καταναλωτών. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογίες IoT σε επίπεδο συσκευής (ετικέτες, αισθητήρες), καθώς και πρωτόκολλα λογισμικού και επικοινωνίας, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα, την ενεργειακή απόδοση, την ασφάλεια και το απόρρητο. Αυτό το έργο καλύπτει διάφορες αδυναμίες των υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης, όπως έλλειψη παρακολούθησης πέρα ​​από το λιανικό εμπόριο, έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη χρηστικότητας, ευελιξία και άμεση πρόσβαση, κατακερματισμός των τεχνολογιών και έλλειψη διαλειτουργικότητας.

Εικόνα 1. Η πλατφόρμα Smart Product

https://www.smartproduct.gr

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *