Άγγελος Τσακανίκας

Συνομιλώντας με τον Επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ για τη συμβολή της έρευνας, της καινοτομίας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας

Ονοματεπώνυμο: Άγγελος Τσακανίκας

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική Αξιολόγηση Συστημάτων Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Hashtags: Entrepreneurship, R&D, Economic Growth

Short bio:

Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (EBEO) και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την τεχνολογική και επιχειρηματική στρατηγική, τα οικονομικά της καινοτομίας, και την επιχειρηματικότητας και τις σχετικές πολιτικές. Έχει ασχοληθεί με πλήθος ερευνών για την ελληνική οικονομία και επιλεγμένους κλάδους της, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, και τις αντίστοιχες πολιτικές. Ηγείται της ελληνικής ερευνητικής ομάδας που συμμετέχει στο Global Entrepreneurship Monitor (GEM), και στην έκθεση ανταγωνιστικότητας του IMD. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενώ είναι επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ