Αθηνά-Κλεοπάτρα Γαλάνη

Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Ονοματεπώνυμο: Αθηνά-Κλεοπάτρα Γαλάνη

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Hashtags: Βιολογία, Φυσιολογία Ζωϊκών Οργανισμών, Φυσιολογία

Short bio:

Απόφοιτη του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων του Τμ. Βιολογίας.