Αλέξανδρος Κεχαγιάς

Από τι είμαστε φτιαγμένοι: Θεωρίες και πειράματα στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων

Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Κεχαγιάς

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητα

Hashtags: High Energy Physics-Gravity

Short bio:

Ο Αλέξανδρος Κεχαγιάς έχει πτυχίου Φυσικού  και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 2002 είναι μέλος του εκπαιδευτικού/ερευνητικού προσωπικού του ΕΜΠ και κατείχε προηγούμενες ερευνητικές θέσεις σε πανεπιστήμια της Ολλανδίας, Γερμανίας και στο CERN.

Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε πολλές Σχολές του ΕΜΠ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θεωρίες υπερχορδών, βαρύτητα, κοσμολογία και Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.