Ανδρέας Μπουντουβής

Συνομιλώντας με τον Πρύτανη του ΕΜΠ για την έρευνα και την καινοτομία στο Ίδρυμα

Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Μπουντουβής

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γνωστικό αντικείμενο: Υπολογιστική Μηχανική Διεργασιών, Φαινόμενα Μεταφοράς

Hashtags: Computational Fluid Dynamics, Interfacial Phenomena, Nonlinear Phenomena, Multiscale Analysis

Short bio:

O Ανδρέας Γ. Μπουντουβής είναι Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι Πρύτανης του ΕΜΠ. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ (1982) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) από το Πανεπιστήμιο της Minnesota των ΗΠΑ (1987). Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε Φαινόμενα Μεταφοράς και σε Υπολογιστικές Μεθόδους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις ακόλουθες περιοχές: υπολογιστική ανάλυση φαινομένων μεταφοράς, διεπιφανειακά φαινόμενα, μη γραμμικά φαινόμενα, ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων (multiscale analysis), μέθοδοι μείωσης τάξης μοντέλων και μηχανικής μάθησης, και μέθοδοι υπολογιστικής ανάλυσης προβλημάτων μεγάλης κλίμακας.