Αρχοντία Νασιρίδου

Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Ονοματεπώνυμο: Αρχοντία Νασιρίδου

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (Social Sciences and Humanities)

Hashtags: Προσωπικότητα, ψυχοπαθολογία, σχολείο, αναπηρία

Short bio:

Καλησπέρα! Είμαι η Αρχοντία Νασιρίδου και εργάζομαι ως σχολική περίοδο. Αυτήν την περίοδο κάνω έρευνα σχετικά με τη σύνδεση προσωπικότητας με την ψυχοπαθολογία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου. Περαιτέρω, είμαι ευαισθητοποιημένη και ασχολούμαι με ζητήματα αναπηρίας, τη προσβασιμότητας και την κατάργησης των στερεοτύπων.