Γιάννης Ταζές

Επιτάχυνση σωματιδίων με τη χρήση υπερ-βραχέων παλμών λέιζερ

Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Ταζές

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser

Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική

Hashtags: λειζερ, επιτάχυνση, πρωτόνια, ιόντα, υπολογιστικές προσομοιώσεις

Short bio:

Ο Ταζές Ιωάννης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και μέλος του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Lasers. Το θέμα της διατριβής του είναι η επιτάχυνση σωματιδίων από την αλληλεπίδραση υπέρ-ισχυρών παλμών laser με υπέρ-πυκνούς αέριους στόχους. Στην παρουσίαση θα γίνει η περιγραφή της αρχής λειτουργίας των συστημάτων laser με έμφαση στην ανάλυση του “ZEUS” laser που φιλοξενείται στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser. Παράλληλα, θα συζητηθούν εφαρμογές της επιτάχυνσης σωματιδίων στην επιστήμη και την τεχνολογία, όπως η χρίση των δευτερογενών πηγών σωματιδιακής ακτινοβολία στην ιατρική, καθώς επίσης  στην παραγωγή ενέργειας μέσο αδρανειακής σύντηξης.