Γιώργος Κουνδουράκης

Φυσική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κουνδουράκης

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser

Γνωστικό αντικείμενο: Αστροφυσική και Πλάσμα

Hashtags: Αστροφυσική, Εργαστηριακή Αστροφυσική, Πλάσμα, Επικοινωνία Επιστήμης

Short bio:

Ονομάζομαι Γιώργος Κουνδουράκης. Είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Ινστιτούτου Φυσικής πλάσματος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) που στεγάζεται στα Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου. Ασχολούμαι με υπολογιστικές  προσομοιώσεις για την συμπεριφορά της τέταρτης κατάστασης της ύλης που λέγεται πλάσμα. Από το 1995 διδάσκω στον ιδιωτικό τομέα φυσική, χημεία και μαθηματικά δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι και στον τομέα των προγραμμάτων STEAM (ΣΤΕΜ) παρουσιάζοντας πειράματα απλών φυσικών φαινομένων σε μαθητές, κυρίως, δημοτικού. Έχω συμμετάσχει ως εκπαιδευτής  σε θερινά σχολεία για μεταπτυχιακούς φοιτητές από την Ευρώπη το 2018 και 2019. Τα τελευταία χρόνια αρθρογραφώ με σκοπό την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Από τον Οκτώβριο του 2022 διδάσκω στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ. Επιπλέον, από τον Οκτώβριο του 2022, είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία της Επιστήμης» του ΕΑΠ.