Δέσποινα Χατζηφωτιάδου

A journey to the beginning of the universe: Ζωντανή σύνδεση με το CERN

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Χατζηφωτιάδου

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), sezione di Bologna

Γνωστικό αντικείμενο: Πειραματική φυσική στοιχειωδών σωματιδίων

Hashtags: IPPOG, ALICE experiment, CERN

Short bio:

Η Δέσποινα Χατζηφωτιάδου είναι πειραματική φυσικός στοιχειωδών σωματιδίων και έχει θέση ερευνήτριας στο Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ιταλίας, στη Μπολόνια. Από το 1987 εργάζεται στο CERN, συμμετέχοντας σε πειράματα του LEP στο παρελθον και από το 2000 στο ALICE, το πείραμα βαριών ιόντων του LHC. Είχε σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την κατασκευή του συστήματος Time Of Flight του ALICE, που βασίζεται σε Multigap Resistive Plate Chambers. Επίσης είναι συντονίστρια εκλαίκευσης του πειράματος, και το εκπροσωπεί στο IPPOG (International Particle Physics Outreach Group). Συμμετέχει ακόμη στο πείραμα Extreme Energy Events (ΕΕΕ) που μελετάει κοσμικά μιόνια.