Δημήτρης Βαλασιάδης

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της γενετικής

Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Βαλασιάδης

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: DNA Sequence

Γνωστικό αντικείμενο: Μεταγονιδιωματική & Αγρογονιδιωματική

Hashtags: Metagenomics, Agrigenomics, Microbiome, Bioinformatics

Short bio:

Ο Δημήτρης Βαλασιάδης είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου αλληλούχησης νέας γενιάς της DNA Sequence, μιας νεοσύστατης εταιρείας δραστηριοποιούμενης στο χώρο της βιοτεχνολογίας, συγκεκριμένα στη μεταγονιδωματική και την αγρογονιδιωματική. Είναι πτυχιούχος Γεωπόνος (ΑΠΘ), κάτοχος μεταπτυχιακού στη Γενετική & Βελτίωση Φυτών και Υποψήφιος Διδάκτορας στο Εργαστήριο Δενδροκομίας, της Σχολής Γεωπονίας, ΑΠΘ. Το τρέχον ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διερεύνηση περιβαντολλογικών και φυτικών μικροβιωμάτων με σκοπό την ανίχνευση παθογόνων, αλλά και την ταυτοποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων.