Δημήτριος Κύρου

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κύρου

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (Social Sciences and Humanities)

Hashtags: ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Short bio:

O Δημήτριος Κύρου, είναι Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής και εργάζεται τόσο στην έρευνα στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, όσο και στο ιδιωτικό του γραφείο στην Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της συζήτησης θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν τη ψυχολογία.