Εμμανουήλ Κανιολάκης Καλούδης

Φυσική

Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Κανιολάκης Καλούδης

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser

Γνωστικό αντικείμενο: Ακουστικά Μεταυλικά, Πηγές Πλάσματος στον Αέρα

Hashtags: λειζερ, ακουστική, Μεταυλικά

Short bio:

Ο Εμμανουήλ Κανιολάκης Καλούδης είναι μέλος του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Lasers του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο των συναντήσεων είναι έτοιμος να συζητήσει όλα τα νέα δεδομένα στο χαρακτηρισμό μεταυλικών με τη χρήση πηγών πλάσματος παραγόμενες από παλμικά λέιζερ! Τί είναι τα μεταυλικά? Ποιες οι εφαρμογές τους στην τεχνολογία? Ποιες οι νέες τεχνικές για την μελέτη τους; Γιατί επέλεξε την μελέτη των μεταυλικών; Είναι η έρευνα απαιτητική εργασία;