Ευάγγελος Σαπουντζάκης

Η επαγγελματική εκπαίδευση των μηχανικών στο Πολυτεχνείο

Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Σαπουντζάκης

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γνωστικό αντικείμενο: Στατική και Δυναμική Ανάλυση Φορέων

Hashtags: Στατική και δυναμική ανάλυση φορέων, αντισεισμική θωράκιση κατασκευών, σεισμική μόνωση, σχεδιασμός και ανάλυση γεφυρών και ειδικών έργων, αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής

Short bio:

O Ευάγγελος  Σαπουντζάκης Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» ΕΜΠ, Διευθυντής του πρώτου Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» ΕΜΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών ΕΜΠ είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Δομοστατικός, Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Διπλ. Ε.Μ.Π. 1984, με μεταπτυχιακές σπουδές (Concrete Structures) στο Imperial College of Science and Technology του Λονδίνου (1985), από όπου απέκτησε τα διπλώματα M.Sc. και DIC. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του ΕΜΠ (1991).

Έχει εκτεταμένη εμπειρία (35 έτη) στον σχεδιασμό και την ανάλυση γεφυρών και ειδικών έργων. Από το 1996 έχει παράσχει υπηρεσίες Συμβούλου σε πλήθος συγκοινωνιακών έργων, έχει εκπονήσει έλεγχο μελετών μεγάλων ειδικών έργων, έχει δε διατελέσει μέλος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών του έργου “Μελέτη-Κατασκευή Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Έργου Μόνιμης Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου”. Είναι μέλος Τεχνικών Συμβουλίων Μελετών και Επιτροπών Παρακολούθησης Έργων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις ακόλουθες περιοχές: στατική και δυναμική, γραμμική και μη γραμμική ανάλυση φορέων, αντισεισμική θωράκιση κατασκευών, σεισμική μόνωση, σχεδιασμός και ανάλυση γεφυρών και ειδικών έργων, αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής, υπολογισμός και ανάλυση πυλώνων ανεμογεννητριών.