Ζωή Βασιλική Σκαπέρδα

Επιστήμες Ζωής

Ονοματεπώνυμο: Ζωή Βασιλική Σκαπέρδα

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες Ζωής

Hashtags: Οξειδωτικό στρες, κτηνοτροφία, διατροφή, καινοτομία

Short bio:

Η Σκαπέρδα Ζωή είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του τμήματος βιοχημείας και βιοτεχνολογίας και μέλος της επιστημονικής ομάδας της FoodOxys. Μαζί θα συζητήσουμε για τις προοπτικές του τομέα της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα και πως μπορεί να συμβάλει η έρευνα στη βιωσιμότητά του.