Θοδωρής Σεμερτζίδης

Τεχνητή νοημοσύνη

Ονοματεπώνυμο: Θοδωρής Σεμερτζίδης

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: Μηχανική όραση, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη, ερμηνεία και ηθική της τεχνητής νοημοσύνης

Short bio:

Ο Θεόδωρος Σεμερτζίδης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και ασχολείται με την έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Μηχανική Όραση. Έχει μεγάλη εμπειρία σε συστήματα Μηχανικής Όρασης για ανάλυση εικόνας και βίντεο σε εφαρμογές ασφάλειας υποδομών και ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε θέματα κυβερνοασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία, διαφάνεια και την ηθική των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.