Ιωάννα Μικρού

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννα Μικρού

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτιστική Κληρονομιά, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Hashtags: Entrepreneurship, Cultural Heritage, Sustainability

Short bio:

Η Ιωάννα έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων, MSc in Innovation and Entrepreneurship από το ESADE Business School και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Προστασία Μνημείων» MSc – Κατεύθυνση Β`: Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης  από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει συμμετάσχει επίσης, σε σεμινάρια στο MIT, Βοστώνη και στο Πανεπιστήμιο Babson, Βοστώνη. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον είναι στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, και τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες μέσω της αειφόρου ανάπτυξης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος.