Ιωάννα Παπαδημητρίου Ολιβγέρη

Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννα Παπαδημητρίου Ολιβγέρη

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής - Υγεία

Hashtags: υγεία, μοριακή βιολογία

Short bio:

Ονομάζομαι Ιωάννα Παπαδημητρίου-Ολιβγέρη. Είμαι Βιολόγος-Γιατρός και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Βιοϊατρικές επιστήμες». Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών έχω λάβει εργαστηριακή εκπαίδευση στο «Nuffield Department of Orthopeadics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences-NDORMS” του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Είμαι πλήρως καταρτισμένη σε μοριακές, μικροβιολογικές και ιστολογικές τεχνικές. Έχω δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είμαι διαθέσιμη για συζήτηση με το κοινό για θέματα Βιολογίας (θεωρητικής και εργαστηριακής) και Ιατρικής.