Κατερίνα Παπαδημητρίου

Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (Social Sciences and Humanities)

Ονοματεπώνυμο: Κατερίνα Παπαδημητρίου

Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (Social Sciences and Humanities)

Hashtags: Γραμματισμός, Βιβλία πληροφοριών για παιδιά, Μνήμη

Short bio:

Η Παπαδημητρίου Κατερίνα είναι Υπ. Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Το αντικείμενο έρευνάς της είναι ο γραμματισμός σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και συγκεκριμένα ασχολείται με τα βιβλία πληροφοριών για παιδιά.
Στο πλαίσιο του Chat Lab θα μπορέσει να μοιραστεί μαζί σας την εμπειρία της από την συμμετοχή της στο πρόγραμμα CLEO Summer University και να σας παρουσιάσει τον τρόπο διεξαγωγής μία έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.