Κωνσταντίνα Μαρδάνη

Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Μαρδάνη

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΕΚΕΤΑ

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: Eντοπισμός αντικειμένων σε βίντεο\εικόνες

Short bio:

Η Κωνσταντίνα Μαρδάνη αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών το Νοέμβριο του 2019. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μηχανική μάθηση, την υπολογιστική όραση και την επεξεργασία εικόνας. Από τον Ιανουάριο του 2020, εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ITI) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH).