Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος

Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής - Υγεία

Hashtags: βιολογία φυσιολογία

Short bio:

Ονομάζομαι Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος είμαι απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Πατρών εκπονώ την ερευνά μου στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων του Τμ. Βιολογίας.