Κωνσταντίνος Μεσιακάρης

Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Μεσιακάρης

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής - Υγεία

Hashtags: Βιοχημεία, Ανοσολογία, Φάρμακα

Short bio:

Ο Κωνσταντίνος Μεσιακάρης είναι φαρμακοποιός με μεταπτυχιακό στην Ανακάλυψη Φαρμάκων. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην προκλινική αξιολόγηση των κανναβινοειδών σε φλεγμονώδεις ασθένειες in vitro και in vivo και στην τοξικολογική έρευνα για τα προϊόντα καπνού. Είναι εκπαιδευμένος και ειδικευμένος σε SOPs, Replication Studies και GLP.