Κωνσταντίνος Πουλάς

Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Πουλάς

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής - Υγεία

Hashtags: Βιοχημεία, Ανοσολογία, Φάρμακα

Short bio:

Ο Κωνσταντίνος Πουλάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών όπου υπηρετεί περισσότερα από 20ετίας. Διδάσκει σειρά από προπτυχιακά
και μεταπτυχιακά μαθήματα (Βιοχημεία Ι και ΙΙ, Ανοσολογία, Μικροβιολογία, Βιοπληροφορική κ.λπ).
Από 30ετίας ασχολείται με την αυτοάνοση νόσο Μυασθένεια και τη μελέτη του αυτοαντιγόνου της, του
Νικοτινικού Υποδοχέα της Ακετυλοχολίνης. Τα τελευταία επτά χρόνια έχει επεκτείνει την έρευνά του στο
πεδίο των προϊόντων μειωμένου κινδύνου για το κάπνισμα τόσο σε αναλυτικό όσο και σε προκλινικό
και επιδημιολογικό επίπεδο.
Από 5ετίας ασχολείται με τα κανναβινοειδή και την επίδρασή τους σε κυτταρικό επίπεδο αλλά και σε
πειραματόζωα. Συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες φαρμακευτικής κάνναβης για ανάπτυξη σχετικών
προϊόντων. Αυτή την περίοδο εκδίδεται σειρά βιβλίων του με θέμα τα κανναβινοειδή.
Τα τελευταία 3 χρόνια έχει στρέψει μέρος της έρευνάς του σε θέματα της πανδημίας COVID-19 και της
ιϊκής πρωτεϊνης SPIKE, δημοσιεύοντας περισσότερες από 25 σχετικές εργασίες. Έχοντας ανιχνεύσει
έναν σημαντικό επίτοπο στην πρωτεΐνη SPIKE, η ερευνητική του ομάδα προσπαθεί να συσχετίσει τη
λοίμωξη με ενδεχόμενη προσβολή του νικοτινικού χολινεργικού συστήματος, ενώ παράλληλα μελετά και
τους αγωνιστές των υποδοχέων TLR-7 ως φαρμακολογικά αξιοποιήσιμες δραστικές για την προφύλαξη
από τη λοίμωξη.