Μαρία Βασιλείου

Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Βασιλείου

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής - Υγεία

Hashtags: Έρευνα, καρκίνος, χημειοπρόληψη, συμπληρώματα διατροφής

Short bio:

Η Μαρία Βασιλείου είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια Φαρμακευτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πεδίο ενδιαφέροντος της αφορά την έρευνα για τον καρκίνο, που περιλαμβάνει την πρωτογενή & δευτερογενή πρόληψη, την χημειοπρόληψη και την συσχέτιση συμπληρωμάτων διατροφής και φαρμάκων με την συχνότητα και την πρόοδο της νόσου. Με αφορμή το ερευνητικό της ενδιαφέρον, έχει συμμετάσχει σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως η ΕΕΕΠΚΑ – Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου, IGRG – International Geriatric Radiotherapy Group, NCODA – National Community Oncology Dispensing Association. Είναι Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος της NCODA Greece και συνυπεύθυνη του Τομέα Χημειοπρόληψης, Συμπληρωμάτων Διατροφής και Καρκίνου στην ΕΕΕΠΚΑ. Έχει αποκτήσει ερευνητική εμπειρία μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανοσοθεραπείας σε προχωρημένο/μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνο αλλά και μέσα από δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Αποτελεί subleader της ομάδας iGEM Patras 2023.