Μαρία Γκασδρόγκα

Επιστήμες Ζωής

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γκασδρόγκα

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Hashtags: Διατροφή, Βιολογία, Οξειδωτικό στρες

Short bio:

Η Μαρία Γκασδρόγκα είναι βιολόγος και υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, με αντικείμενο την Τοξικολογία των ελεύθερων ριζών. Μπορεί να συζητήσει με το κοινό σχετικά με τη συμβολή των φυσικών προϊόντων στην οξειδαναγωγική κατάσταση και την υγεία.