Μαριάννα Παντούρα

Επιστήμες ζωής

Ονοματεπώνυμο: Μαριάννα Παντούρα

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ/ΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΠΘ

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Hashtags: Διατροφή, Υγεία, Ανοσοποιητικό Σύστημα, Πρόληψη Ασθενειών

Short bio: Η Μαριάννα Παντούρα συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ και το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ συμμετέχοντας σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι κύριοι ερευνητικοί τομείς ενασχόλησης της είναι η μελέτη ασθενειών και κυρίως του καρκίνου, εξετάζοντας τη γενετική και ανοσιακή ρύθμιση, το ρόλο της διατροφής, του μικροβιώματος και του σύγχρονου τρόπου ζωής στην εμφάνιση ασθενειών. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα συζητηθεί η σχέση του ανθρώπινου σώματος με τους μικροοργανισμούς και πως μπορούμε να παραμείνουμε υγιείς με τη βοήθεια της διατροφής και της σωστής υγιεινής.