Νίκος Τράκας

Από τι είμαστε φτιαγμένοι: Θεωρίες και πειράματα στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων

Ονοματεπώνυμο: Νίκος Τράκας

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Hashtags: High Energy Physics-Phenomenology and Theory

Short bio:

Ο Νίκος Τράκας έχει πτυχίου Φυσικού από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (1976) και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Sussex στη Μ. Βρετανία (1980).  Από το 1982 ήταν μέλος του  εκπαιδευτικού/ερευνητικού προσωπικού του ΕΜΠ και μετά την αφυπηρέτησή του το 2021, είναι πλέον Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε πολλές Σχολές του ΕΜΠ.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην Θεωρητική Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Έχει ασχοληθεί με θέματα διορθώσεων στην Κβαντική Χρωμοδυναμική, φαινομενολογίας προτύπων που προέρχονται από τη θεωρία των υπερχορδών, αναγωγής/μείωσης των σταθερών σύζευξης του Καθιερωμένου Προτύπου και του Υπερσυμμετρικού Ελάχιστου Καθιερωμένου Προτύπου κ.α.

Για πάνω από 25 χρόνια ασχολείται πολύ ενεργά με την εκλαΐκευση της Φυσικής των Σωματιδίων

δίνοντας διαλέξεις και διοργανώνοντας ημερίδες που απευθύνονται σε μαθητές και καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και στο ευρύ κοινό, σε όλη την Ελλάδα. Το 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση Φυσικής (European Physical Society, τομέας Στοιχειωδών Σωματιδίων) του απένειμε (από κοινού με τον Rolf Landua, CERN) το Βραβείο Εκλαΐκευσης (Outreach Prize).