Πέννυ Κουσουλού

Χημεία (Chemistry)

Ονοματεπώνυμο: Πέννυ Κουσουλού

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία (Chemistry)

Hashtags: χημεία, χημεία τροφίμων, γαλακτώματα, βακτηριοστατική δράση, αιθέρια έλαια, νισίνη

Short bio:

Είμαι απόφοιτη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Master στην “Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία”. Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα συζητήσουμε τη χρήση γαλακτωμάτων και νανογαλακτωμάτων, ως φορείκκς αντιμικροβιακών- βακτηριοστατικών ουσιών. Τι είναι τα γαλακτώματα; Για ποιους λόγους βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στον τομέα των τροφίμων; Εμφανίζουν σταθερότητα και πως την μελετάμε; Πως μπορούμε να ενσωματώσουμε αντιβακτηριακές-βακτηριοστατικές ουσίες, όπως τα αιθέρια έλαια και η νισίνη;