Παντελής Νατσιάβας

Ηλεκτρονική υγεία

Ονοματεπώνυμο: Παντελής Νατσιάβας

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: Ηλεκτρονική υγεία, Τεχνητή νοημοσύνη, Ασφάλεια φαρμάκων

Short bio:

Ο Παντελής Νατσιάβας είναι Ερευνητής, Μηχανικός Λογισμικού και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Υγείας, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης