Σουζάνα Λογοθέτη

Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Ονοματεπώνυμο: Σουζάνα Λογοθέτη

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής - Υγεία

Hashtags: έρευνα, καρκίνος, καρκίνος προστάτη, επιγενετική

Short bio:

Ονομάζομαι Σουζάνα Λογοθέτη και είμαι Διδακτορική Φοιτήτρια στο Τμ. Ιατρικής του Παν/μίου Πατρών. Τα τελευταία 7 χρόνια ασχολούμαι με την έρευνα στον καρκίνο προστάτη. Στα πλαίσια της έρευνάς μου, βρέθηκα για το χρονικό διάστημα 2020-2022 στο αντικαρκινικό κέντρο MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA όπου μου δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσω νέες εμπειρίες σε ερευνητικό και προσωπικό επίπεδο. Με μεγάλη μου χαρά θα επικοινωνήσω μαζί σας για το τι είναι η έρευνα, τι απαιτήσεις έχει και ποιοι οι στόχοι μιας έρευνας. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις διαφορές της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα χαρώ πολύ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Άλλωστε αυτό είναι η έρευνα. Ερωτήσεις. Και οι ερωτήσεις είναι ο μόνος τρόπος να έρθουμε πιο κοντά στις αλήθειες που αναζητούμε. Οι συναντήσεις μας μπορούν να αφορούν τόσο ομάδες ατόμων όσο και μεμονωμένα άτομα.