Σοφία Νοτοπούλου

Επιστήμες ζωής

Ονοματεπώνυμο: Σοφία Νοτοπούλου

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών - ΕΚΕΤΑ

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Hashtags: Νευροεπιστήμες, Βιοπληροφορική, Νευρικά βλαστοκύτταρα, Ιατρική ακριβείας

Short bio:

Ονομάζομαι Σοφία Νοτοπούλου και είμαι Υποψήφια Διδάκτορας στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Ασχολούμαι με τη μελέτη των παθολογικών μηχανισμών που ευθύνονται για διάφορες νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως η νόσος του Πάρκινσον. Μέρος της έρευνάς μου αποτελεί η κατασκευή νευρικών κυτταρικών μοντέλων και η ανάλυση των παθολογικών αποκρίσεών τους με τη χρήση κλασικών εργαστηριακών τεχνικών, για παράδειγμα μικροσκοπία φθορισμού και ανοσοαποτύπωση, μαζί με ομικές τεχνολογίες υψηλής απόδοσης (high-throughput omics technologies), όπως πρωτεομική και μεταβολομική. Συνδυάζοντας τη βασική Κυτταρική Βιολογία με τη Βιοπληροφορική, αποκτούμε μια λεπτομερή εικόνα της παθολογικής κατάστασης των κυττάρων, που μας επιτρέπει αφενός να κατανοήσουμε τον παθολογικό μηχανισμό της νόσου και αφετέρου να αναπτύξουμε στοχευμένες φαρμακευτικές ουσίες που να την αναστέλλουν. Έτσι, αντιμετωπίζουμε το νευρικό κύτταρο ως ένα ενιαίο αλλά πολυδιάστατο σύστημα και βρίσκουμε στόχους-κλειδιά για τη φυσιολογική λειτουργία του. Στα πλαίσια του Chat Lab θα μιλήσουμε για τις Νευροεπιστήμες, την Ιατρική Ακριβείας για την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπειών και την έρευνα στην Ελλάδα.