Σταυρούλα Σιαμόγλου

Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα Σιαμόγλου

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής - Υγεία

Hashtags: BioSTEM, Βιολογία, Μοριακή Βιολογία, Φαρμακογονιδιωματική, Εξατομικευμένη Θεραπεία, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης-PCR, γονίδια, DNA

Short bio:

Ονομάζομαι Σταυρούλα Σιαμόγλου και είμαι Φαρμακοποιός Ph.D. και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με ερευνητικό ενδιαφέρον στους τομείς της Φαρμακογονιδιωματικής, της Φαρμακοεπιγονιδιωματικής και της Εξατομικευμένης Θεραπείας και αγάπη για την επικοινωνία της επιστήμης προς το κοινό με κύριο εργαλείο το BioSTEM. BioSTEM αποτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο έρευνας και καινοτομίας της επιστήμης της Βιολογίας, της Μοριακής Βιολογίας και της Εξατομικευμένης Θεραπείας, καθιστώντας εύκολη η μεταφορά της γνώσης από την τριτοβάθμια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιστήμη της Βιολογίας χαρακτηρίζεται από δυναμική και ταχεία ανάπτυξη, προτρέποντας σε μαθησιακή επαγρύπνηση. Πέρα από τις κλινικές εξετάσεις που εφαρμόζονται σήμερα, όπως είναι οι βιοχημικές εξετάσεις σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, δυνατές είναι, επίσης και οι γενετικές εξετάσεις. Η διαδικτυακή συζήτηση θα άπτεται του τομέα της Βιολογίας και της Μοριακής Βιολογίας με συνοπτική αναφορά βασικών τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας, δίνοντας έμφαση στις γενετικές αναλύσεις και τη βιοηθική προέκταση αυτών.