Φώτης Ψωμόπουλος

Βιοπληροφορική

Ονοματεπώνυμο: Φώτης Ψωμόπουλος

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: Βιοπληροφορική, Μηχανική Μάθηση, Βιοποικιλότητα, Μοριακή Βιολογία

Short bio:

Ο Φώτης Ψωμόπουλος είναι Ερευνητής Γ’ του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα δείτε πώς η Βιοπληροφορική συντελεί στο να απαντηθούν ερωτήματα, όπως: Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις μεταλλάξεις του κορονοϊού; Ποιά είναι η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο εδαφικό μικροβίωμα; Με ποιό τρόπο το γονιδίωμα ενός ασθενούς προσδιορίζει την εξέλιξη μιας νόσου;