Χαρχαρίδης Δαμιανός

Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής

Ονοματεπώνυμο: Χαρχαρίδης Δαμιανός

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΕΚΕΤΑ - ΙΠΤΗΛ

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: Βαθιά μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη

Short bio:

Ο Χαρχαρίδης Δαμιανός είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ και εργάζεται σαν Βοηθητικό Ερευνητικό Προσωπικό του ΕΚΕΤΑ.