Χρήστος Καρβούνης

Φυσική

Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Καρβούνης

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser

Γνωστικό αντικείμενο: παραγωγή πλάσματος από υψηλά ρεύματα

Hashtags: εστίαση πλάσματος, νετρόνια, υψηλά ρεύματα, επιτάχυνση πλάσματος

Short bio:

Ο Χρήστος Καρβούνης είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και μέλος του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Lasers. Το θέμα της διατριβής του είναι η παραγωγή και η επιτάχυνση πλάσματος μέσω πολύ υψηλών ρευμάτων καθώς και η παραγωγή νετρονίων. Στην παρουσίαση αυτή θα γίνει η περιγραφή της αρχής λειτουργίας μίας μηχανής εστίασης πλάσματος καθώς επίσης και αναφορά στις εφαρμογές που μπορεί να έχει μία τέτοια μηχανή.