Φραγκίσκος Τζιράκης

Χημεία, Περιβάλλον

Ονοματεπώνυμο: Φραγκίσκος Τζιράκης

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΕΑΝΟΣΥΣ, ΕΚΕΤΑ

Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία (Chemistry), Περιβάλλον και γεωεπιστήμες (Environmental and Geosciences)

Hashtags: Κλιματική αλλαγή, δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, ορυκτά καύσιμα

Short bio:

Mε λένε Φραγκίσκο Τζιράκη, είμαι χημικός μηχανικός και τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι με την δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα το οποίο είναι αερίου που ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή που ζούμε όλοι μας. Θα παρουσιάσουμε κάποια δεδομένα που φανερώνουν την κλιματική αλλαγή, τι φαινόμενα προκαλούνται από αυτήν και τι τεχνολογίες αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο σκοπός της συμμετοχής μας θα είναι μέσα από μία παρουσίαση να διεγερθούν ερωτήμα και να γίνει μια αμοιβαία επωφελής συζήτηση.