Βασίλειος Καππάτος

Non Destructive Evaluation

Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Καππάτος

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: μη καταστροφικός έλεγχος, παρακολούθηση κατάστασης υποδομών και μηχανών

Bio: Έχετε σκεφτεί ποτέ, πώς οι υποδομές και οι κατασκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή καταφέρνουν να είναι πλήρως λειτουργικές με το πέρασμα των χρόνων ... Η απάντηση στο Chat lab!

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.