Κώστας Καλογήρου

Στάθμευση οχημάτων

Ονοματεπώνυμο: Κώστας Καλογήρου

Παρουσίαση και συζήτηση προσαρμοσμένη για:
- Φοιτητικές ομάδες
- Ενήλικες
- Δημοσιογράφους
- Άλλες ειδικές ομάδες (π.χ. ερασιτεχνικοί σύλλογοι που ασχολούνται με το αντικείμενο μου)

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΜΕΤ/EKETA

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: στάθμευση οχημάτων, πληθοπορισμός, αστικό περιβάλλον, ευαίσθητες ομάδες

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ερευνητή στο kalogir @ certh.gr για να διευρευνήσετε και επιπλέον μέρες και ώρες διαθεσιμότητας.

Short bio: Ο Κώστας Καλογήρου, πτυχιούχος Προγραμματιστής (Software Engineer) με MSc στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Digital Signal Processing in Communication Systems), είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών.
Ο Κώστας Καλογήρου αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο U.C.E. του Birmingham στην Αγγλία, το 2000.Το 2001 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) με υποτροφία, με ειδίκευση στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, από το πανεπιστήμιου Lancaster στην Αγγλία. Ειδικεύεται σε ανάπτυξη και ανάλυση εφαρμογών με γλώσσες προγραμματισμού C, C++, Java, Web standards, σε Android και iOS, στον τομέα των οχημάτων, «έξυπνων» κινητών συσκευών, ασύρματων επικοινωνιών, «έξυπνο» σπίτι, αυτοματισμών και κατανεμημένα συστήματα. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά Ευρωπαϊκά ερευνητικά και ιδιωτικά έργα. Έχει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, καθώς και 1 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (αριθμός αναφοράς 1008064) με τίτλο «Μέθοδος μεταφοράς μηνυμάτων που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής λογισμικού σε τερματικές συσκευές» στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (http://www.obi.gr/obi/Portals/0/ImagesAndFiles/Files/EDBI/2014/A/EDBI_A_2014_03.pdf, σελίδα 220).

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.