Λεωνίδας Μπούρικας

Ψυχομετρία

Ονοματεπώνυμο: Λεωνίδας Μπούρικας

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΚΠΑ
Γνωστικό αντικείμενο: Ψυχομετρία και Στατιστική στις κοινωνικές επιστήμες

Hashtags: Ψυχομετρία, Κατασκευή κλιμάκων, Στατιστική για κοινωνικές επιστήμες, Αυτοματοποιημένο λογισμικό αξιολόγησης, εκπαιδευτική μέτρηση με αλγορίθμους διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, ψυχομετρικά εργαλεία, στατιστική, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, αξιολόγηση Δυσλεξίας, αξιολόγηση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ερευνητή στο leonidasbourikas02 @ gmail.com για να διευρευνήσετε και επιπλέον μέρες και ώρες διαθεσιμότητας.

Short bio: Ονομάζομαι Λεωνίδας Μπούρικας και είμαι ερευνητής για το ευρωπαϊκό consortium (η ευρωπαϊκή κοινοπραξία) NEO-PRISM-C και υποψήφιος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ - Επιστήμες Αγωγής. Το πεδίο ενδιαφέροντών μου περιλαμβάνει την κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγησή ικανοτήτων και την ανάλυση δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες της συμπεριφοράς.
Σκοπός μου είναι η δημιουργία σύγχρονων συμπεριφορικών αξιολογήσεων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών σε ανάγνωση και ορθογραφία σε μορφή λογισμικού στον υπολογιστή (web application) με τη βοήθεια προσαρμοζόμενων αλγορίθμων "κομμένων και ραμμένων" στην ικανότητα του εκάστοτε μαθητή, για αυξημένη αξιοπιστία αξιολόγησης και διευκόλυνση μαθητών και παιδιών με ελλείμματα προσοχής κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
Θα χαρώ πολύ να συνομιλήσουμε για οποιαδήποτε απορία σας ή απλή επικοινωνία του ενδιαφέροντός σας πάνω στους τομείς των ψυχομετρικών εργαλείων, στατιστική στις κοινωνικές επιστήμες και της αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών.

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.