Ιωάννης Μανάκος

Παρατήρηση Γης

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μανάκος

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ

Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering), Περιβάλλον και γεωεπιστήμες (Environmental and Geosciences)

Hashtags: Τηλεπισκόπηση, Γεωχωρική ανάλυση δεδομένων, Παρατήρηση Γης, Δορυφόροι, Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι, Κάλυψη/ Χρήση Γης, Γεωργία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ερευνητή στο imanakos @ iti.gr για να διευρευνήσετε και επιπλέον μέρες και ώρες διαθεσιμότητας.

Short bio: Εργάζομαι από το 1993 με προϊόντα παρατήρησης γης από το Διάστημα. Με ενδιαφέρει να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σας και να ακούσω τις απορίες και σκέψεις σας για πιθανές νέες ιδέες και εφαρμογές. Η κουβέντα μας θα κινηθεί γύρω από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την Παρατήρηση της Γης από το Διάστημα και τους τρόπους που φτάνει ή μπορεί να φτάσει η πληροφορία αυτή στον πολίτη. Ανάλογα με το ενδιαφέρον σας μπορούμε να συζητήσουμε για τα οφέλη προς την κοινωνία, τον επιχειρηματία, τον ερευνητή. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα πραγματικής χρήσης. Εφαρμογές θα αφορούν στο Περιβάλλον, στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, στην Κάλυψη/ Χρήση Γης και στη Γεωργία.

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.