Συμεών Παπαδόπουλος

Ψευδείς Ειδήσεις

Ονοματεπώνυμο: Συμεών Παπαδόπουλος

Παρουσίαση και συζήτηση προσαρμοσμένη για:
- Μαθητές από 1η γυμνασίου μέχρι 3η λυκείου (12-17 ετών)
- Φοιτητικές ομάδες
- Ενήλικες
- Δημοσιογράφους
- Άλλες ειδικές ομάδες (π.χ. ερασιτεχνικοί σύλλογοι που ασχολούνται με το αντικείμενο μου)

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering)

Hashtags: Παραπληροφόρηση, Κοινωνικά Δίκτυα, Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, Ψευδείς Ειδήσεις

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ερευνητή στο papadop @ iti.gr για να διευρευνήσετε και επιπλέον μέρες και ώρες διαθεσιμότητας.

Short bio: Ο Συμεών Παπαδόπουλος είναι Ερευνητής Βαθμίδας Γ' στο ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ. Τα τελευταία χρόνια, επιτελεί έρευνα στην περιοχή της παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την ανάλυση της αξιοπιστίας του διαδικτυακού περιεχομένου.

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.