Σωτήρης Πάτσιος

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Ονοματεπώνυμο: Σωτήρης Πάτσιος

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία (Chemistry), Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering), Περιβάλλον και γεωεπιστήμες (Environmental and Geosciences)

Hashtags: Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, Κυκλική Οικονομία, Διεργασίες Μεμβρανών

Short bio: Ονομάζομαι Σωτήρης Πάτσιος και είμαι Δρ. Χημικός Μηχανικός. Θα ήθελα να μοιραστώ την αγάπη μου για τη χημεία, τη μηχανική και τις εφαρμογές τους στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πράσινη ανάπτυξη και στην βιοτεχνολογία.

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.