Σπύρος Πετράκης

Γενετική μηχανική

Ονοματεπώνυμο: Σπύρος Πετράκης

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες ζωής (Life Sciences)

Hashtags: Μοριακη βιολογία, βλαστοκύτταρα, εγκέφαλος, γενετική μηχανική

Short bio: Τι είναι τα βλαστοκύτταρα και πως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να μελετήσουμε ασθένειες του εγκεφάλου;

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.