Κωνσταντίνος Πλάκας

Νερό

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Πλάκας

Φορέας με τον οποίο σχετίζεται: ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες πληροφορίας και μηχανικής (Information Science and Engineering), Περιβάλλον και γεωεπιστήμες (Environmental and Geosciences)

Hashtags: νερό, υγρά απόβλητα, τεχνολογία, καινοτομία, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, βιώσιμη διαχείριση, ρύπανση

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ερευνητή στο kplakas @ certh.gr για να διευρευνήσετε και επιπλέον μέρες και ώρες διαθεσιμότητας.

Short bio: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Πλάκας, είμαι Δρ. Χημικός Μηχανικός και τα τελευταία 16 χρόνια εργάζομαι στον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας & τεχνολογίας με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικά ελκυστικών για την απορρύπανση του πόσιμου νερού και των υγρών αποβλήτων. Σας καλώ να συζητήσουμε παρέα για το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας, το νερό, και για τα ζητήματα που αφορούν στην προστασία και βιώσιμη διαχείρισή του!

Δες τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες του ερευνητή στον παρακάτω πίνακα και κλείσε εδώ το ραντεβού σου.